W numerze 13/2022 Monitora Prawniczego wydawanego przez Wydawnictwo C.H.Beck ukazał się artykuł radcy prawnego Michała Krzewickiego pt. Korzyść z tytułu zwrotu przedmiotu leasingu w rozumieniu art. 709(15) KC. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z artykułem dostępnym pod linkiem: https://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/artykul/korzysc-ztytulu-zwrotu-przedmiotu-leasingu-wrozumieniu-art709sup15supkc/

Umowa leasingu jest powszechnie zawieraną umową wśród przedsiębiorców, dzięki której przedsiębiorcy mogą uzyskać finansowanie na nabycie przedmiotów potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Sposób  rozliczenia umowy w przypadku jej rozwiązania z powodu zaległości w płatności rat leasingowych budzi szereg wątpliwości, które zostały szczegółowo omówione w artykule. 

Przy okazji zapraszamy do skorzystania z naszej oferty usług prawnych dla przedsiębiorców.