W poprzednim artykule wspominaliśmy, o tym, że trwają prace legislacyjne nad implementacją trzech dyrektyw unijnych mających wpływ na działalność podmiotów z zakresu e-commerce. Już wiemy, że częściowo zmiany wejdą w życie najprawdoodobniej 01.01.2023 r. Jedną ze zmian, na którą chcemy dziś zwrócić uwagę są regulacje związane z przeprowadzaniem promocji i obniżaniem cen. Nowe regulacje nakładają na sprzedawców stosujących obniżkę ceny obowiązek informowania konsumentów o najniższej cenie danego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny. Jeśli przedmiotem obniżki są towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności, sprzedający, obok informacji o obniżonej cenie, obowiązany jest umieścić informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.  Informację taką należy umieścić w miejscu ogólnodostępnym, w sposób widoczny dla konsumentów, na danym towarze, bezpośrednio przy towarze lub w bliskości towaru.

Należy zwrócić uwagę, na to, że powyższy obowiązek dotyczy również informacji umieszczanych w reklamie, jeśli ta zawiera informację o cenie.

Naruszenie powyższego obowiązku informacyjnego może być uznane za praktykę handlową wprowadzającą w błąd i może skutkować nałożeniem przez Prezesa UOKIK kary finansowej w wysokości do 10% przychodu za poprzedni rok rozliczeniowy. Ponadto, w przypadku niewykonania powyższego obowiązku, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej  uprawniony będzie do nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej w wysokości do 20.000 zł.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika i przygotować się na nadchodzące zmiany – zapraszamy do skorzystania z oferty naszej kancelarii radców prawnych przygotowanej dla przedsiębiorców prowadzących sklepy i serwisy internetowe. Jesteśmy z Wrocławia, ale realizujemy projekty dla klientów z całej Polski.

Radca prawny Agnieszka Krzewicka